Code Type Aantal titels
wereldlijk 1294 
geestelijk 2149 
instrumentaal 
populair 297 
anders / nog te bepalen